After Effects CC 2017 Portable


After Effects CC Portable với dung lượng nhỏ gọn hơn do đã lượt bỏ đi rất nhiều tính năng không cần thiết và bạn cũng không cần cài đặt mà có thể sử dụng ngay khi tải về. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của After Effect CC Portable so với phiên bản đầy đủ truyền thống.
Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng việc bị lượt bỏ đi các tính năng vì đó chỉ là các tính năng không thực sự cần dùng đến mà thôi. Còn lại thì After Effect CC Portable không cần cài đặt vẫn hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết để tạo nên một đoạn phim tuyệt vời.
DOWNLOAD (GOOGLE DRIVE)
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
    Nếu khi chạy máy bào thiếu file .dll gì đó thì cần cài đặt Microsoft Visual C++. Có thể tìm trên trang chủ Microsoft hoặc tải gói tại đây: DOWNLOAD C++

No comments

Powered by Blogger.