Hướng dẫn Download

HƯỚNG DẪN LẤY LINK DOWNLOAD
  • Bước1: Click "Tôi không phải người máy"(1)  Xác nhận capcha qua ảnh của Google. Sau đó Click here to continue(2)
 

  • Bước2Chờ 7s(3) sau đó nhấn "Tiếp tục" (hoặc Get link)(4) để vào link tải gốc.

No comments

Powered by Blogger.